Utlendingsrett

Vårt opphav

"Vi har erfaring på de fleste rettsområder, og yter derfor en særegen og helhetlig rådgivning."

advokat Javeed H. Shah

Vårt kontor har opp gjennom tiden hatt betydelige antall utlendingssaker og asylsaker. Vi sitter med solid og bred kompetanse for å ivareta klientens interesser og kan vise til særdeles gode resultater både gjennom søknadsprosesser, klageomgang og ikke minst behandling i domstolene. Våre medarbeidere har erfaring fra utlendingsforvaltningen, hvor de har jobbet med familiegjenforening, asylintervjuer, visum og utvisning. Vi har også erfaring fra internasjonal tvisteløsningsorgan som EFTA domstol. I saker om asyl, utvisning og tilbakekall vil du kunne ha krav på fri rettshjelp. Trykk her for å lese om noen av sakene vi har jobbet med.

Send oss en melding