Kontraktsrett

Vårt opphav

"Vi har erfaring på de fleste rettsområder, og yter derfor en særegen og helhetlig rådgivning."

advokat Javeed H. Shah
Ved kontraktskriving er det viktig at dine rettigheter blir ivaretatt. Vi analyserer, tolker, utarbeider og skriver kontrakter.

Send oss en melding