• Nyheter

Advokatfirmaet Shah with Advokatforeningen.

1 month 1 week ago

Advokatfirmaet Shah @advokatfesten i regi av Advokatforeningen

Noen gode råd på veien!

Advokatfirmaet Shah

1 month 1 week ago

Advokatfirmaet Shah

1 month 1 week ago

For vår del handler artikkelen om at vår klient enstemmig ble frifunnet for medvirkning til terrorfinansiering av Lagmannsretten.

Vi gratulerer klient.

Tiltalte ble representert av advokat Javeed Shah og advokat Mohammad Faizan

Advokatfirmaet Shah

1 month 1 week ago

Å leve i uvisshet og med svært lang saksbehandlingstid er ofte svært belastende for søker og referansen.

Bra sivilombudsmannen ser nøye på dette. Håper UDI gjør noe med dette.

www.sivilombudet.no/aktuelt/svaert-lang-saksbehandlingstid-i-familieinnvandringssaker/

Advokatfirmaet Shah

1 month 3 weeks ago

Straffutmåling for rusavhengiges oppbevaring av narkotika til egen bruk

Advokatfirmaet Shah

2 months 1 week ago

Fra mandag 30. mai er det bare de som er i en nødssituasjon eller har særlige grunner som får søke om nødpass. Feriereiser faller ikke under kriteriene.

Advokatfirmaet Shah

2 months 2 weeks ago

4 år siden første rettsak i Sverige. Morsomt, lærerikt og ikke minst rettferdighet når klient ble frifunnet.

Advokatfirmaet Shah

3 months 2 weeks ago

Hvem er hva i en rettsal? En fin innføring her.

Advokatfirmaet Shah

4 months 2 weeks ago

6 og 1/2 år i fengsel er lang tid..SOS viktig fakta

Advokatfirmaet Shah

5 months 1 week ago

Advokat Javeed H. Shah representerer en av de siktede

Advokatfirmaet Shah

5 months 3 weeks ago

I Høyesterett avgjøres særdeles viktige saker av Høyesteretts 19 dommere og justitiarius. Tiltalte har rett på beskyttelse fra rettssystemet, samt at man er uskyldig til det motsatte er bevist. I Une derimot, er det én nemndleder alene som avgjør utfallet i viktige saker. Asylsøkeren har ikke rett på mer enn fem timers fri rettshjelp, og får ikke lov til å jobbe/tjene penger. I tillegg er asylsøker selv ansvarlig for å bevise sin uskyld, men uten rett på personlig fremmøte.

All makt hos Nemndleder

Advokatfirmaet Shah

5 months 3 weeks ago

Mener dommen er feil

Forsvareren til mannen som fikk lengst straff sier bakgrunnen for anken er at klienten er uenig i rettens lovanvendelse for de mest alvorlige tiltalepostene og ønsker derfor at lagmannsretten skal ta stilling til disse spørsmålene.

– Min klient har gjort noe veldig dumt og er veldig lei seg for hendelsen. Han gruer seg til fremtiden med tanke på den lange straffen han fikk samt erstatningen han må betale, men er innforstått med at han skal bøte for forholdene, sier advokat Javeed H. Shah om dommen på tre år og to måneders fengsel.

Advokatfirmaet Shah

6 months 2 days ago

Nøkkelen til en løsning ligger hos justisdepartementet. Håper de tar til fornuft!

#streik
Advokatforeningen
Advokatfirmaet SHAH
Advokatbladet

Fra aksjonskomite,

Det er nå offisielt at vi skal ha møte med statsråden i morgen, så det er bare å dele denne saken i alle kanaler: rett24.no/articles/justisministeren-inviterer-til-nytt-mote-med-advokatforeningen

Er bare fint om det kommer tydelig frem at det er forventninger til at statsråden leverer i dette møte.


Del også gjerne denne e-posten 😊

Advokatfirmaet Shah

6 months 3 days ago

Gratulerer til @faiiizan Faizan Gulfaraz med advokatbevilling. Bra jobba.

Advokatfirmaet Shah

6 months 2 weeks ago

For første gang siden 2009 er inntektsgrensen for å kvalifisere for fri rettshjelp blitt øket. Økningen utgjør om lag tretti prosent.

Fra 1. januar 2022 er grensen 320.000 kroner for enslige, og 490.000 kroner for par (ektefeller)

Formuesgrensen for fri rettshjelp er 100.000 kronerjf. Forskriften til lov om fri rettshjelp.

Dette er gledelig nyheter. Ta kontakt så hjelper vi deg.

90 90 94 94

Advokatfirmaet Shah is feeling pumped at .

7 months 1 week ago

Kjære venner, klienter, kollegaer, samarbeidspartnere m.m. Vi legger bak oss et veldig spennende år. Vi startet som 3 og avslutter året med et team på 6 personer. Vi gratulerer Sohbat Arshad og Faizan Gulfaraz med advokatbevilling og Nini Anette Sandborg for et produktiv år. Eirin Strifeldt kompetanse og erfaring er gullverdt. Jeg er utrolig fornøyd med laget vårt og håper vi kan tilby dere mer kvalitet og service i året som kommer. Det har vært en særdeles spennende år og vi har fått prosedert mange spennende og juridisk utfordrende saker. Nedenfor et utvalg av årets saker: Året startet med en 5 ukers sak med flere tiltalte. Aktor la ned frifinnelse for den mest alvorlige posten hva det gjaldt vår klient. Deretter bar det rett inn i en ny 5 ukerssak sak om terrorfinansiering. Aktor krevde 4 års fengsel - retten var enig med oss i at det ikke var grunnlag for domfellelse. Mer om frifinnelsen kan du lese her. www.nettavisen.no/nyheter/norsk-borger-overforte-penger-til-is-kriger-na-er-han-domt-til-fem-ars-fengsel/s/12-95-3424135443 Samme dag som det var prosedyre i terrorfinansieringssaken ble vi engasjert som forsvarer i denne drapsaken: www.tb.no/mannen-25-som-ble-pagrepet-etter-drapet-pa-bard-33-ble-framstilt-for-varetektsfengsling-i-dag/s/5-76-1551285 www.nrk.no/vestfoldogtelemark/mann-pagrepet-og-siktet-for-drapet-pa-bard-_33_-1.15469500 Før sommerferien prosederte advokat Javeed Shah sin første sak for Norges Høyesterett. En fantastisk opplevelse og vi gleder oss til neste mulighet. Selv om det ble tap mot staten i retten så kan vi glede over at ESA fortsatt ikke er fornøyd med (UDI/UNE) staten ved justisdepartementet www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/gopro/Supplementary request for information - assessment of marriages of convenience.pdf Rett etter sommerferien var det ankeforhandlinger i en annen drapsak hvor vår klient ble frifunnet for bestillingsdrap. www.aftenposten.no/norge/i/dnMbdX/ektemannen-var-doemt-for-bestillingsdrap-lagmannsretten-har-landet-paa www.vg.no/nyheter/i/k6dmnv/mann-frikjent-for-bestillingsdrap-paa-kona-likevel-doemt-til-13-aars-fengsel Blandt

Advokatfirmaet Shah is feeling festive.

7 months 2 weeks ago

Vi ønsker alle en riktig god jul & godt nytt år.

Advokatfirmaet Shah

7 months 2 weeks ago

Det er rart å tenke på hvordan foreldre glemmer barna i en opprivende samlivsbrudd. Gode tanker fra min gode venn og pyskolog @usmanchaudhry instagram.com/psykolog.chaudhry?utm_medium=copy_link

Advokatfirmaet Shah is feeling proud.

7 months 3 weeks ago

Julebord 2021

Advokatfirmaet Shah

8 months 5 days ago

Takk for et hyggelig lunsjtreff i Nettverk for Advokatgründere i dag, Advokatfirma Jahaj, Advokatfirmaet Brinkmann, Advokatene Lindbeck & Hovda, Advokatfirmaet Torgersen, IOM Law, Advokatfirmaet Shah, Advokatfirmaet Torneus, Advokatfirmaet Ulset og Advokatfirmaet Saastad. Nettverket gir advokater som driver egen advokatvirksomhet muligheten til å dele erfaringer med andre advokater i samme situasjon. Vi ser frem til neste treff på nyåret!

Advokatfirmaet Shah

8 months 5 days ago

"Å få hjelpen man trenger for å komme seg ut av et liv i kriminalitet kan ikke handle om flaks. Vi må ha et bedre system for å hindre at folk faller tilbake i kriminalitet"

Advokatfirmaet Shah

8 months 2 weeks ago

Advokat Faizan Gulfaraz representerer:

– Han har vært i avhør og samarbeider med politiet. Utover det har jeg ingen kommentar til saken.

Advokatfirmaet Shah

8 months 3 weeks ago

Litt av en uke. Glad det er helg

www.dt.no/siktet-for-organisert-menneskesmugling-dette-er-de-pagrepne/s/5-57-1786484

Advokatfirmaet Shah

8 months 4 weeks ago

Advokat Faizan Gulfaraz vil gi deg trygghet hvor du vil oppleve høyt faglig nivå og en rolig og balansert advokat som vil ivareta dine interesserer. Han vil kjempe for dine rettigheter.

www.advshah.no

Advokatfirmaet Shah

9 months 4 days ago

Advokat Javeed Shah er forsvarer for en av de siktede i saken.

Advokatfirmaet Shah

9 months 1 week ago

Advokat Sohbat Arshad er en engasjert og løsningsorientert advokat som står på for sine klienter. Les mer om henne på www.advshah.no

Advokatfirmaet Shah

9 months 1 week ago

Advokatfullmektig Eirin Strifeldt er en engasjert og dyktig person som har stort engasjement for de svakeste sin rettsstilling. www.advshah.no

Advokatfirmaet Shah

9 months 1 week ago

Har du en vinterklar bil? ❄️

Du som sjåfør er ansvarlig for at bilen har tilstrekkelig veigrep. Noen kjappe retningslinjer er:
- På vintertid skal dekkene ha minimum 3mm mønsterdybde (I Nordland, Troms og Finnmark fra 16. oktober og resten av landet fra 1. November)
- Piggdekk kan kun brukes på vintertid
- Piggfrie vinterdekk kan du bruke hele året, men husk kravet om mønsterdybde

NB: Dersom føret krever det, er det tillatt å bruke piggdekk utenom disse datoene. Bruker du piggdekk, skal kjøretøyet ha piggdekk på alle hjul.

Grunnregelen er den prinsipielle hovedbestemmelse for all veitrafikk, inntatt i vegtrafikkloven § 3: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Grunnregelen bygger på de to viktigste målsettinger for trafikklovgivningen: trafikksikkerhet og en effektiv og smidig trafikkavvikling. Et forhold er uaktsomt og straffbart allerede når det kan oppstå fare ved kjøringen, for eksempel dårlige dekk jf. 2-5

Vegtrafikkloven § 3 gjelder i utgangspunktet «enhver», altså ikke bare for førere av kjøretøy, men for alle trafikantgrupper.

Har du mistet førerretten. Vi har nødvendige kompetanse og erfaring. Ring 90 90 94 94

Advokatfirmaet Shah

9 months 1 week ago

– Dette er et gledelig resultat for min klient. Han er lettet over at han er blitt frifunnet for drapet på moren til sine to barn, som han i tingretten ble dømt for å ha drept, sier mannens advokat Øystein Storrvik, som forsvarte mannen sammen med advokat Javeed Shah.

Advokatfirmaet Shah

9 months 4 weeks ago

Noen saker er betydelig tøffere enn andre. Dette er en sak som har satt spor hos oss. Å miste 3 barn i en ulykke er noen ingen bør oppleve. Kjære gud gi denne familien sabr (måtte familien finne ro) advokatfullmektig Faizan Gulfaraz er bistandsadvokat for de etterlatte.

Advokatfirmaet Shah

10 months 1 week ago

rett24.no/moving-people/current/sohbat-arshad-blir-advokat-i-shah-as

Advokatfirmaet Shah

10 months 2 weeks ago

5 år siden allerede Eirin Strifeldt

Advokatfirmaet Shah

10 months 3 weeks ago

På grunn av situasjonen i Afghanistan har UDI nå åpnet midlertidig for at referansepersonen kan fremme søknad om familiegjenforening med en Afghansk borger fra Norge.

Ta kontakt med oss på 90 90 94 94 hvis behov for hjelp.

post@advshah.no

Advokatfirmaet Shah

10 months 4 weeks ago

Nå som Lime-dommen har falt så viser det klart at mine bekymringer i 2016 var reelle. Heldigvis slapp lagmannsretten gjennom saken og frifant klient for grovt bedrageri.

Advokatfirmaet Shah

11 months 1 week ago

Vi har stor forståelse for den vanskelige situasjonen mange afghanere befinner seg mtp familieinnvandring og spørsmålet om mulighet for asyl i Norge.

Udi har avsluttet sin evakueringsprosess og vi er glad for at noen av våre klienter var heldige nok til å være de utvalgte. Takk til Utlendingsdirektoratet (UDI) som faktisk prioriterte de sakene.

I det siste har UDI heller valgt å svare på våre prioriteringsanmodninger enn å rent faktisk behandle søknadene. Merkelig praksis fordi det fortsatt er mulighet for å reise til Pakistan.

Nedenfor finner dere svar på de mest relvante spørsmål.

Advokatfirmaet Shah

11 months 2 weeks ago

Fluktforsøk fra Ringerike. Hmmm

Advokatfirmaet Shah

1 year 1 month ago

Disse 2 sakene er unntaket. De fleste blir dømt da politiets observasjoner i de fleste tilfellene blir lagt til grunn.

Advokatfirmaet Shah

1 year 1 month ago

Utlendingsnemda Utlendingsdirektoratet (UDI) omgåelsesekteskap gir ingen rettigheter men veien til å beslutte at dette er omgåelsesekteskap er altfor enkelt og lettvint. Store konsekvenser for de det gjelder.

Advokatfirmaet Shah is feeling fresh.

1 year 2 months ago

Alltid godt med frifinnelser - representert av advokat Shah og advokatfullmektig Nini Anette Sandborg

Advokatfirmaet Shah

1 year 2 months ago

Vi ønsker alle våre følgere riktig god 17 mai.

På denne dagen vil vi feire,
hvor heldige vi er som i dette landet bor,
Vi vil alltid inkludere alle,
både liten og stor.

Gratulerer med dagen Norge 🌹

Advokatfirmaet Shah

1 year 3 months ago

Advokatfirmaet Shah

1 year 3 months ago

Advokatfirmaet Shah

1 year 3 months ago

Advokatfirmaet Shah

1 year 3 months ago

Vi hadde en sak for noen år siden hvor kona nekta å gå ut av fengslet tiltross for frifinnelse. Hun skulle feire jull og nyttår med de nye venninnene sine.

Advokatfirmaet Shah updated their cover photo.

1 year 3 months ago

Advokatfirmaet Shah

1 year 3 months ago

Advokat Shah og vår dyktige advokatfullmektig Nini Anette Sandborg representerer.

Advokatfirmaet Shah updated their status.

1 year 3 months ago

When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

Advokatfirmaet Shah

1 year 4 months ago

The A-Team

Advokatfirmaet Shah

1 year 5 months ago

Advokat Javeed Shah og advokatfullmektig Nini Sandborg representerer. Spennende sak mtp faktum og juss.