• Nyheter

Advokatfirmaet Shah

6 days 17 hours ago

Advokat Javeed H. Shah bistår en av de siktede i saken. Saken er forhåndsberammet mars - juni 2023.

Advokatfirmaet Shah

2 weeks 6 days ago

Norges Høyesterett

Advokatfirmaet Shah

3 weeks 1 day ago

Det 23-åringen ikke visste var at den portugisisk-talende mannen ikke var kriminell, men en politiagent som hadde ett mål for øye: Å skaffe informasjon om drapet på Bård Lanes.

Allerede dagen etter at 23-åringen ble introdusert for agenten, møttes de igjen. Under dette møtet ble han påstandert to øl og to drinker av typen gin og tonic, ifølge TV 2s opplysninger.

Vårt kontor forsvarer en av de siktede!

Advokatfirmaet Shah

3 weeks 5 days ago

𝗡𝘆𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗹𝗲𝗿 𝗳𝗼𝗿 𝘀𝗮𝗺𝘁𝘆𝗸𝗸𝗲 (𝗳𝘂𝗹𝗹𝗺𝗮𝗸𝘁) 𝗳𝗼𝗿 𝗽𝗮𝘀𝘀 𝗼𝗴 𝗜𝗗-𝗸𝗼𝗿𝘁 𝘁𝗶𝗹 𝗯𝗮𝗿𝗻 𝗼𝗴 𝘂𝗻𝗴𝗲 𝗳𝗿𝗮 𝟭. 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿

Endringene betyr at du ikke lenger skal ha med et fullmaktsskjema på papir fra den andre foresatte. Begge foresatte må 𝗳𝗿𝗮 𝟭. 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 møte opp personlig ved et pass- eller ID-kontor for å gi samtykke.

📍 Samtykke skjer ved fysisk oppmøte innenfor åpningstiden, husk å ta med pass eller nasjonalt ID-kort.

📍 De foresatte trenger ikke å møte samtidig, eller på det samme pass- og ID-kontoret. De trenger heller ikke bestille time for å gi samtykke.

📍 Når begge foresatte har gitt sitt varige samtykke, kan barnet få fornyet passet eller det nasjonale ID-kortet sitt fram til det er 18 år.

📍 Et varig samtykke kan trekkes tilbake, men et allerede utskrevet pass kan ikke trekkes tilbake.

Advokatfirmaet Shah

1 month 1 day ago

Full frifinnelse.

Vekteren var representert av advokat Javeed Shah 👊

Advokatfirmaet Shah

1 month 5 days ago

Svikten i politi og påtalemyndighet er ille nok. Det hele fortsatte i tingrett og lagmannsrett. Men alle sakens runder i gjenopptakelseskommisjonen er også verdt å merke seg.

Kommisjonen er ment å være en sikkerhetsventil, og skal særlige sikre at uskyldig dømte får en ny sjanse til å prøve saken sin. Det fikk ikke Viggo Kristiansen, før kommisjonen i 2021 med knappest mulig flertall besluttet en gjenopptakelse.

Advokatfirmaet Shah

1 month 5 days ago

Urett begått...

Bedre at 10 skyldige får fri enn en uskyldig blir dømt.

Advokatfirmaet Shah

1 month 2 weeks ago

Sivilombudet: – Uholdbart

Sivilombud Hanne Harlem sier til Nettavisen at hun er kjent med at UDI har svært lang behandlingstid i søknad om familieinnvandringsvisum.

Er det forsvarlig med 17 måneders ventetid som i denne saken?

– På generelt grunnlag er det uholdbart. Særlig når dette er tiden fram til saken er oversendt klageorganet. Det er all grunn til å tro at behandlingstiden for de fleste klagene er i strid med forvaltningsloven, svarer Harlem.

...................... ................... .........................

Vår erfaring er at UDI får til hvis de gidder.
...................... ................... ..........................

Hvor lang tid det tar avhenger veldig av hvilket land og politidistrikt du tilhører. Videre er det politikk mtp hvilken land som skal prioriteres eller ikke. Noen saker blir liggende og støve.

UDI trenger en revolusjon.

Advokatfirmaet Shah

1 month 4 weeks ago

Det er svært merkelig og prematuert vurdering av politiet. Tenk og hevde noe uten å ha belegg for det.

Advokatfirmaet Shah is at .

1 month 4 weeks ago

Vi er heldige som har fått advokatfullmektig Vilde Thunes Hordvik med på laget.

Vilde er utdannet ved universitetet i Bergen og skrev master om og problematiserte det passive medvirkningsansvaret innad strafferetten.

Vilde Thunes Hordvik er en engasjert og løsningsorientert fullmektig som vil gi deg en balansert og grundig håndtering av din sak. Hun har stort engasjement for de svakes rettsstilling.

Advokatfirmaet Shah

2 months 11 hours ago

Vi ønsker Andrea Nisha Duggal velkommen til oss.

Andrea er en engasjert og dyktig advokatfullmektig som vil stå på for dine rettigheter. Hun startet hos oss den 15 august og er allerede varm i trøya. Hun har deltatt i retten samt hos Utlendingsnemnda. Andrea har øye for detaljer.

Kontaktinfo:
90909494 eller and@advshah.no

Advokatfirmaet Shah

2 months 1 week ago

Disse reglene gjelder for elsparkesykler:

Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.

Aldersgrense på 12 år.

Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».

Straff:
1 1/2 månedslønn,jf. Dom
Oslo tingrett = 15.000 Nok

Advokatfirmaet Shah

2 months 1 week ago

Flere advokater mener det er uheldig at Abida Rajas bok kommer samtidig som eksmannen fremdeles etterforskes. Eksmannens advokat minner om at han er uskyldig til det motsatte er bevist.

Advokatfirmaet Shah

2 months 2 weeks ago

Høyesterett konkluderer med at dersom uttalelsen hadde blitt fremsatt mot en voksen, ville den ikke vært straffbar, men ifølge førstevoterende «(...) må det legges betydelig vekt på at både småbarn og ungdommer er sårbare for denne type ytringer som knytter seg til deres etnisitet. Det fremgår videre av Innst. S nr. 270 (2003–2004) punkt 4.5.1 at barn og unge med minoritetsbakgrunn rammes ekstra hardt av rasistiske utsagn. Beskyttelsen av barns personlige integritet var da også noe bakgrunnen for bestemmelsen i Grunnloven § 104 om beskyttelse av barns menneskeverd (...)»

Mindretallet: Vektlegger betydningen av «relativt romslige marginen».

Bra at barn blir beskyttet iallefall.

Advokatfirmaet Shah

2 months 2 weeks ago

Pressemeldingen i sin helhet! Undertegnede viser til den nylige lanseringen av boken til Abida Raja, og den påfølgende mediedekningen som også omtaler min klient (eksmannen). Jeg pleier til vanlig å ikke omtale pågående etterforskingssaker i media, men min klient ønsker å imøtegå de nylige mediehenvendelsene gjennom denne pressmeldingen. Han ønsker ikke å gi noen flere kommentarer utover dette skrivet på nåværende tidspunkt. Min klient ønsker å påpeke at han nekter straffeskyld for partnervold og voldtektsanklager. Han vedkjenner at ekteskapet har hatt sine utfordringer, og at de derfor skilte seg i 2015. Ifølge min klient har han levd i god tro om at Abida giftet seg av fri vilje slik hun selv uttrykte ovenfor han. Derfor er opplysningene om tvangsekteskap noe han ble kjent med først i 2020. Han viser her til et langt ekteskap med Abida, og deres fire barn. Min klient opplever Abida som en ressurssterk kvinne med stort nettverk. Ifølge han er hun omgitt av personer med juridisk bakgrunn og politisk innflytelse. Derfor har han også i dialog med politiet påpekt at han opplever det som uvanlig at Abida anmeldte han fem år etter skilsmissen for forhold han ikke kjenner seg igjen i, og som ikke er dokumentert i noen offentlige instanser utenom påstander. Han påpeker at han har bodd som hennes nabo i de fem påfølgende årene i perioden 2015-2020. Min klient ønsker også å uttrykke at han har stor forståelse for at saken vekker stor medieinteresse. Det er forståelig da boken er forfattet av en som tilhører journalistfellesskapet i medie-Norge, og

Advokatfirmaet Shah

2 months 2 weeks ago

Denne er ryddig. Les hele presemeldingen nederst i saken.

Advokatfirmaet Shah

2 months 2 weeks ago

Dette er bare trist!

Advokatfirmaet Shah

3 months 2 weeks ago

Dette er bra nyheter.

En veldrevet næring ble ødelagt av styringsmaktene.

Advokatfirmaet Shah

3 months 2 weeks ago

#Rømningsforsøk - #undercover-aksjon - 4 siktede - #drap #spenning #forsvarer #advokat

Advokat Shah forsvarer en av de siktede.

Advokatfirmaet Shah with Advokatforeningen.

4 months 3 weeks ago

Advokatfirmaet Shah @advokatfesten i regi av Advokatforeningen

Noen gode råd på veien!

Advokatfirmaet Shah

4 months 3 weeks ago

Advokatfirmaet Shah

4 months 4 weeks ago

For vår del handler artikkelen om at vår klient enstemmig ble frifunnet for medvirkning til terrorfinansiering av Lagmannsretten.

Vi gratulerer klient.

Tiltalte ble representert av advokat Javeed Shah og advokat Mohammad Faizan

Advokatfirmaet Shah

4 months 4 weeks ago

Å leve i uvisshet og med svært lang saksbehandlingstid er ofte svært belastende for søker og referansen.

Bra sivilombudsmannen ser nøye på dette. Håper UDI gjør noe med dette.

www.sivilombudet.no/aktuelt/svaert-lang-saksbehandlingstid-i-familieinnvandringssaker/

Advokatfirmaet Shah

5 months 1 week ago

Straffutmåling for rusavhengiges oppbevaring av narkotika til egen bruk

Advokatfirmaet Shah

5 months 4 weeks ago

Fra mandag 30. mai er det bare de som er i en nødssituasjon eller har særlige grunner som får søke om nødpass. Feriereiser faller ikke under kriteriene.

Advokatfirmaet Shah

6 months 5 days ago

4 år siden første rettsak i Sverige. Morsomt, lærerikt og ikke minst rettferdighet når klient ble frifunnet.

Advokatfirmaet Shah

7 months 3 days ago

Hvem er hva i en rettsal? En fin innføring her.

Advokatfirmaet Shah

8 months 3 days ago

6 og 1/2 år i fengsel er lang tid..SOS viktig fakta

Advokatfirmaet Shah

8 months 3 weeks ago

Advokat Javeed H. Shah representerer en av de siktede

Advokatfirmaet Shah

9 months 1 week ago

I Høyesterett avgjøres særdeles viktige saker av Høyesteretts 19 dommere og justitiarius. Tiltalte har rett på beskyttelse fra rettssystemet, samt at man er uskyldig til det motsatte er bevist. I Une derimot, er det én nemndleder alene som avgjør utfallet i viktige saker. Asylsøkeren har ikke rett på mer enn fem timers fri rettshjelp, og får ikke lov til å jobbe/tjene penger. I tillegg er asylsøker selv ansvarlig for å bevise sin uskyld, men uten rett på personlig fremmøte.

All makt hos Nemndleder

Advokatfirmaet Shah

9 months 2 weeks ago

Mener dommen er feil

Forsvareren til mannen som fikk lengst straff sier bakgrunnen for anken er at klienten er uenig i rettens lovanvendelse for de mest alvorlige tiltalepostene og ønsker derfor at lagmannsretten skal ta stilling til disse spørsmålene.

– Min klient har gjort noe veldig dumt og er veldig lei seg for hendelsen. Han gruer seg til fremtiden med tanke på den lange straffen han fikk samt erstatningen han må betale, men er innforstått med at han skal bøte for forholdene, sier advokat Javeed H. Shah om dommen på tre år og to måneders fengsel.

Advokatfirmaet Shah

9 months 2 weeks ago

Nøkkelen til en løsning ligger hos justisdepartementet. Håper de tar til fornuft!

#streik
Advokatforeningen
Advokatfirmaet SHAH
Advokatbladet

Fra aksjonskomite,

Det er nå offisielt at vi skal ha møte med statsråden i morgen, så det er bare å dele denne saken i alle kanaler: rett24.no/articles/justisministeren-inviterer-til-nytt-mote-med-advokatforeningen

Er bare fint om det kommer tydelig frem at det er forventninger til at statsråden leverer i dette møte.


Del også gjerne denne e-posten 😊

Advokatfirmaet Shah

9 months 2 weeks ago

Gratulerer til @faiiizan Faizan Gulfaraz med advokatbevilling. Bra jobba.

Advokatfirmaet Shah

10 months 4 days ago

For første gang siden 2009 er inntektsgrensen for å kvalifisere for fri rettshjelp blitt øket. Økningen utgjør om lag tretti prosent.

Fra 1. januar 2022 er grensen 320.000 kroner for enslige, og 490.000 kroner for par (ektefeller)

Formuesgrensen for fri rettshjelp er 100.000 kronerjf. Forskriften til lov om fri rettshjelp.

Dette er gledelig nyheter. Ta kontakt så hjelper vi deg.

90 90 94 94

Advokatfirmaet Shah is feeling pumped at .

10 months 3 weeks ago

Kjære venner, klienter, kollegaer, samarbeidspartnere m.m. Vi legger bak oss et veldig spennende år. Vi startet som 3 og avslutter året med et team på 6 personer. Vi gratulerer Sohbat Arshad og Faizan Gulfaraz med advokatbevilling og Nini Anette Sandborg for et produktiv år. Eirin Strifeldt kompetanse og erfaring er gullverdt. Jeg er utrolig fornøyd med laget vårt og håper vi kan tilby dere mer kvalitet og service i året som kommer. Det har vært en særdeles spennende år og vi har fått prosedert mange spennende og juridisk utfordrende saker. Nedenfor et utvalg av årets saker: Året startet med en 5 ukers sak med flere tiltalte. Aktor la ned frifinnelse for den mest alvorlige posten hva det gjaldt vår klient. Deretter bar det rett inn i en ny 5 ukerssak sak om terrorfinansiering. Aktor krevde 4 års fengsel - retten var enig med oss i at det ikke var grunnlag for domfellelse. Mer om frifinnelsen kan du lese her. www.nettavisen.no/nyheter/norsk-borger-overforte-penger-til-is-kriger-na-er-han-domt-til-fem-ars-fengsel/s/12-95-3424135443 Samme dag som det var prosedyre i terrorfinansieringssaken ble vi engasjert som forsvarer i denne drapsaken: www.tb.no/mannen-25-som-ble-pagrepet-etter-drapet-pa-bard-33-ble-framstilt-for-varetektsfengsling-i-dag/s/5-76-1551285 www.nrk.no/vestfoldogtelemark/mann-pagrepet-og-siktet-for-drapet-pa-bard-_33_-1.15469500 Før sommerferien prosederte advokat Javeed Shah sin første sak for Norges Høyesterett. En fantastisk opplevelse og vi gleder oss til neste mulighet. Selv om det ble tap mot staten i retten så kan vi glede over at ESA fortsatt ikke er fornøyd med (UDI/UNE) staten ved justisdepartementet www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/gopro/Supplementary request for information - assessment of marriages of convenience.pdf Rett etter sommerferien var det ankeforhandlinger i en annen drapsak hvor vår klient ble frifunnet for bestillingsdrap. www.aftenposten.no/norge/i/dnMbdX/ektemannen-var-doemt-for-bestillingsdrap-lagmannsretten-har-landet-paa www.vg.no/nyheter/i/k6dmnv/mann-frikjent-for-bestillingsdrap-paa-kona-likevel-doemt-til-13-aars-fengsel Blandt

Advokatfirmaet Shah is feeling festive.

11 months 3 days ago

Vi ønsker alle en riktig god jul & godt nytt år.

Advokatfirmaet Shah

11 months 1 week ago

Det er rart å tenke på hvordan foreldre glemmer barna i en opprivende samlivsbrudd. Gode tanker fra min gode venn og pyskolog @usmanchaudhry instagram.com/psykolog.chaudhry?utm_medium=copy_link

Advokatfirmaet Shah is feeling proud.

11 months 1 week ago

Julebord 2021

Advokatfirmaet Shah

11 months 3 weeks ago

Takk for et hyggelig lunsjtreff i Nettverk for Advokatgründere i dag, Advokatfirma Jahaj, Advokatfirmaet Brinkmann, Advokatene Lindbeck & Hovda, Advokatfirmaet Torgersen, IOM Law, Advokatfirmaet Shah, Advokatfirmaet Torneus, Advokatfirmaet Ulset og Advokatfirmaet Saastad. Nettverket gir advokater som driver egen advokatvirksomhet muligheten til å dele erfaringer med andre advokater i samme situasjon. Vi ser frem til neste treff på nyåret!

Advokatfirmaet Shah

11 months 3 weeks ago

"Å få hjelpen man trenger for å komme seg ut av et liv i kriminalitet kan ikke handle om flaks. Vi må ha et bedre system for å hindre at folk faller tilbake i kriminalitet"

Advokatfirmaet Shah

1 year 1 day ago

Advokat Faizan Gulfaraz representerer:

– Han har vært i avhør og samarbeider med politiet. Utover det har jeg ingen kommentar til saken.

Advokatfirmaet Shah

1 year 1 week ago

Litt av en uke. Glad det er helg

www.dt.no/siktet-for-organisert-menneskesmugling-dette-er-de-pagrepne/s/5-57-1786484

Advokatfirmaet Shah

1 year 2 weeks ago

Advokat Faizan Gulfaraz vil gi deg trygghet hvor du vil oppleve høyt faglig nivå og en rolig og balansert advokat som vil ivareta dine interesserer. Han vil kjempe for dine rettigheter.

www.advshah.no

Advokatfirmaet Shah

1 year 3 weeks ago

Advokat Javeed Shah er forsvarer for en av de siktede i saken.

Advokatfirmaet Shah

1 year 3 weeks ago

Advokat Sohbat Arshad er en engasjert og løsningsorientert advokat som står på for sine klienter. Les mer om henne på www.advshah.no

Advokatfirmaet Shah

1 year 3 weeks ago

Advokatfullmektig Eirin Strifeldt er en engasjert og dyktig person som har stort engasjement for de svakeste sin rettsstilling. www.advshah.no

Advokatfirmaet Shah

1 year 3 weeks ago

Har du en vinterklar bil? ❄️

Du som sjåfør er ansvarlig for at bilen har tilstrekkelig veigrep. Noen kjappe retningslinjer er:
- På vintertid skal dekkene ha minimum 3mm mønsterdybde (I Nordland, Troms og Finnmark fra 16. oktober og resten av landet fra 1. November)
- Piggdekk kan kun brukes på vintertid
- Piggfrie vinterdekk kan du bruke hele året, men husk kravet om mønsterdybde

NB: Dersom føret krever det, er det tillatt å bruke piggdekk utenom disse datoene. Bruker du piggdekk, skal kjøretøyet ha piggdekk på alle hjul.

Grunnregelen er den prinsipielle hovedbestemmelse for all veitrafikk, inntatt i vegtrafikkloven § 3: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Grunnregelen bygger på de to viktigste målsettinger for trafikklovgivningen: trafikksikkerhet og en effektiv og smidig trafikkavvikling. Et forhold er uaktsomt og straffbart allerede når det kan oppstå fare ved kjøringen, for eksempel dårlige dekk jf. 2-5

Vegtrafikkloven § 3 gjelder i utgangspunktet «enhver», altså ikke bare for førere av kjøretøy, men for alle trafikantgrupper.

Har du mistet førerretten. Vi har nødvendige kompetanse og erfaring. Ring 90 90 94 94

Advokatfirmaet Shah

1 year 3 weeks ago

– Dette er et gledelig resultat for min klient. Han er lettet over at han er blitt frifunnet for drapet på moren til sine to barn, som han i tingretten ble dømt for å ha drept, sier mannens advokat Øystein Storrvik, som forsvarte mannen sammen med advokat Javeed Shah.