• Våre priser

Vi vil alltid sjekke for deg om du har krav på
dekning av advokatutgifter via fri rettshjelp
eller gjennom forsikring. Ved personskader,
kan forsikringsselskapet være ansvarlig for dekning av
juridiske utgifter. Ved straffesaker, kan både fornærmede
og tiltalte få dekket juridiske utgifter fra retten/staten.
Vi vil undersøke dette for deg.
Ta kontakt med oss om du vil vite mer.

Kontakt oss

  • Førstegangskonsultasjon: 650,- eks mva for 30 min
  • Advokatfullmektig: 1600,- eks mva 60 min
  • Advokat: 2000,- eks mva for 60 min