Våre priser

eks mva for 30 min

650kr

eks mva for 60 min

1900kr
Advokat 2300kr

eks mva for 60 min

2300kr
Vi vil alltid sjekke for deg om du har krav på dekning av advokatutgifter via fri rettshjelp eller gjennom forsikring. Ved personskader, kan forsikringsselskapet være ansvarlig for dekning av juridiske utgifter. Ved straffesaker, kan både fornærmede og tiltalte få dekket juridiske utgifter fra retten/staten. Vi vil undersøke dette for deg. Ta kontakt med oss om du vil vite mer.

Send oss en melding