Arbeidsrett

Vårt opphav

"Vi har erfaring på de fleste rettsområder, og yter derfor en særegen og helhetlig rådgivning."

advokat Javeed H. Shah
Vi bistår enkeltpersoner, små og mellomstore bedrifter i arbeidsrettslige spørsmål. Vi er av den oppfatning at det er viktig at man har en advokat som rådgiver når man vurderer arbeidsrettslige beslutninger, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Det er ofte mye penger å tjene og spare ved å engasjere en advokat tidlig i prosessen. Vi har omfattende erfaring og kompetanse innenfor arbeidsmiljøloven.

Send oss en melding