Strafferett

Vårt opphav

"Vi har erfaring på de fleste rettsområder, og yter derfor en særegen og helhetlig rådgivning."

advokat Javeed H. Shah
Vi har opparbeidet oss solid portefølje innenfor strafferett. Vi har prosedert i både små og store saker. Strafferetten er et prioritert arbeidsområde på vårt kontor og vi er opptatt av å være oppdaterte på feltet. Vi er et løsningsorientert advokatkontor som streber etter å gi våre klienter et solid forsvar. Vi jobber i team og du vil alltid få en ærlig vurdering av din sak. Det er viktig å ta kontakt med advokat tidlig dersom du blir mistenkt, siktet eller pågrepet av politiet. Vi vil bidra med å ivareta dine rettigheter. I de fleste tilfellene vil dine kostnader bli dekket av det offentlige. Trykk her for å lese om noen av de sakene vi har jobbet med.

Send oss en melding