Kunnskap om land

Kunnskapen om forskjellige land er basert på opphav, samt omfattende utredning i forbindelse med rettssaker. Dette gir oss kompetanse på flere felt enn kun utlendingsrett.
Bangladesh
Vi har god kompetanse på flyktninger i Bangladesh, spesielt fra Myanmar. Vi har kjennskap til forskjellige NGO og innhenter dokumentasjon og papirer om opphav og ev tilknytning til Myanmar.
India
Vi har spesiell kompetanse på indisk lovgivning med tanke på giftemål, skilsmisse og fordeling av eiendom i India. Våre ansatte fra India kan språket og kjenner de forskjellige kodekser innenfor Hindu, Sikh, Muslimer m.m. I tillegg har vi et nettverk og god dialog med advokater i India.
Syria
Vårt kontor har opparbeidet seg kompetanse på problemstillinger tilknyttet Syria. Vi har innblikk i krigen, deres levemåte, bankstruktur og infrastruktur. Mange syrere har som følge av krigen bosatt seg i Europa/Norge. Disse har nå har behov for familieinnvandring, selskapsrådgivning m.m.
Afghanistan
Vi har gjennom årene opparbeidet oss solid kunnskap om forholdene i Afghanistan, og har god kompetanse på asylanførsler samt familiegjenforening fra Afghanistan. De siste dagenes utvikling har ført til at vi har blitt kontaktet av mange afghanere som er bekymret for sine kjære i hjemlandet. Vi har derfor satt oss inn i nyhetsbildet og følger nøye med på utviklingen i Afghanistan.
Irak
Irakere har siden år 2000 opplevd mye på godt og vondt. Fra sikre oppholdstillatelser har nå utlendingsmyndighetene begynt å tilbakekalle deres flyktningstatus. Vi har derfor opparbeidet oss god kunnskap på situasjonen i Irak, herunder de forskjellige stammene og deres posisjoner i dag.
Pakistan
Vi har ansatte med bakgrunn fra Pakistan, samt et omfattende kontaktnettverk i Pakistan. Dette oss et fortrinn ved innhenting av informasjon og dokumentasjon. Vi kjenner til straffesystemet, domstolprosessen, ekteskapslovgivningen, eiendom, fullmakter, sivilrettsprosess m.m. Nordmenn som blir berørt av straffbare gjerninger som har funnet sted i Pakistan, kan få oppfølging fra Norge.
Tyrkia
Vi har kompetanse om eiendomskjøp og innvandring.
Nepal
Vi har kunnskap om kulturen i Nepal, samt kompetanse om den norske lovgivningen.
Myanmar/Burma
Vi har kontakt og kjennskap til forskjellige NGO som hjelper oss med å innhente dokumentasjon om tilknytning til Myanmar.
Iran
Vi har kunnskap om kulturen i Iran, samt kompetanse om den norske lovgivningen.

Send oss en melding