Avtalerett, arv og skifterett

Vårt opphav

"Vi har erfaring på de fleste rettsområder, og yter derfor en særegen og helhetlig rådgivning."

advokat Javeed H. Shah
Vi bistår med å tolke testamenter, rådgivning for å ivareta klientens interesser i forhold til arverettslige spørsmål, samt bistå med arvemelding og skifteattester.

Send oss en melding