• Kunnskap om land

    Kunnskapen om forskjellige land er basert
    på opphav, samt omfattende utredning
    i forbindelse med rettssaker.
    Dette gir oss kompetanse på flere felt
    enn kun utlendingsrett.

Bangladesh

Vi har god kompetanse på flyktninger i
Bangladesh, spesielt fra Myanmar.
Vi har kjennskap til forskjellige NGO og innhenter
dokumentasjon og papirer om opphav
og ev tilknytning til Myanmar.

India

Vi har spesiell kompetanse på indisk lovgivning med tanke
på giftemål, skilsmisse og fordeling av eiendom i India.
Våre ansatte fra India kan språket og kjenner de forskjellige
kodekser innenfor Hindu, Sikh, Muslimer m.m.
I tillegg har vi et nettverk og god dialog
med advokater i India.

Syria

Vårt kontor har opparbeidet seg kompetanse
på problemstillinger tilknyttet Syria.
Vi har innblikk i krigen, deres levemåte, bankstruktur og infrastruktur.
Mange syrere har som følge av krigen
bosatt seg i Europa/Norge.
Disse har nå har behov for familieinnvandring,
selskapsrådgivning m.m.

Afghanistan

Vi har gjennom årene opparbeidet oss solid kunnskap om
forholdene i Afghanistan, og har god kompetanse på asylanførsler
samt familiegjenforening fra Afghanistan.
De siste dagenes utvikling har ført til at vi har blitt kontaktet
av mange afghanere som er bekymret for sine kjære i hjemlandet.
Vi har derfor satt oss inn i nyhetsbildet og følger nøye
med på utviklingen i Afghanistan.

Irak

Irakere har siden år 2000 opplevd mye på godt og vondt.
Fra sikre oppholdstillatelser har nå utlendingsmyndighetene
begynt å tilbakekalle deres flyktningstatus.
Vi har derfor opparbeidet oss god kunnskap
på situasjonen i Irak, herunder de forskjellige
stammene og deres posisjoner i dag.

Pakistan

Vi har ansatte med bakgrunn fra Pakistan,
samt et omfattende kontaktnettverk i Pakistan.
Dette oss et fortrinn ved innhenting av informasjon og dokumentasjon.
Vi kjenner til straffesystemet, domstolprosessen, ekteskapslovgivningen,
eiendom, fullmakter, sivilrettsprosess m.m.
Nordmenn som blir berørt av straffbare gjerninger
som har funnet sted i Pakistan,
kan få oppfølging fra Norge.

Tyrkia

Vi har kompetanse om eiendomskjøp og innvandring.

Nepal

Vi har kunnskap om kulturen i Nepal,
samt kompetanse om den norske lovgivningen.

Myanmar/Burma

Vi har kontakt og kjennskap til forskjellige NGO
som hjelper oss med å innhente dokumentasjon
om tilknytning til Myanmar.

Iran

Vi har kunnskap om kulturen i Iran,
samt kompetanse om den norske lovgivningen.