• Vårt opphav

Advokat Shah ble ferdigutdannet våren 2009 fra universitet i Oslo. Etter endt utdanning jobbet han en periode i Utlendingsdirektoratet før han i 2011 begynte som advokatfullmektig. Etter at han fikk advokatbevilling i 2013 har han vært partner og eier av advokatfirmaet Shah AS.

Advokatfirmaet Shah ble etablert i 2016 av advokat Javeed H. Shah. Med tiden har vi utarbeidet et godt grunnlag for å tilby helhetlige juridiske løsninger for våre klienter.

Firmaet bistår klienter i hele Norge. Vi har også god kjennskap til forvaltningsdomstolen i Danmark. I tillegg har vi prosedert for tingretten og hovsretten i Sverige med gode resultater.

Advokat Shah har prosedert i omfattende straffe og sivilsaker. For å lese mer om de sakene som har fått mediedekning trykk på følgende link!

Javeed H. Shah Advokat
 • Uteksaminert 2009 Master i rettsvitenskap fra UIO
 • Grunnkurs Kriminologi UIO
 • Førstekonsulent hos UDI
 • Advokatfullmektig i Advokatfellesskapet HM
 • Advokatbevilgning og partner i Advokatfirmaet Shah & Co siden 2013
Medlem av Advokatforening
Sohbat Arshad Advokat
 • Uteksaminert høst 2011 Master i rettsvitenskap fra UIO
 • Dnb skadeforsikring
 • Advokatfullmektig/jurist Advokatforeningen
 • Jurist i Skatteetaten
Medlem av Advokatforening
Eirin Strifeldt Advokatfullmektig
 • Uteksaminert 2012 Master i rettsvitenskap fra UIO
 • Frivillig saksbehandler i NOAS
 • Representant og verge for enslige mindreårige asylsøkere
 • Styremedlem i Vergeforeningen Følgesvennen
Medlem av Advokatforening
Faizan Gulfaraz Advokat
 • Uteksaminert 2017 Master i rettsvitenskap fra UIO
 • Juridisk utreder og advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Shah AS etter endt studie
Medlem av Advokatforening
Lavpreet Bhullar Administrasjonsleder

’’Vi har erfaring på de fleste
rettsområder, og yter derfor
en særegen og helhetlig rådgivning.’’

advokat Javeed H. Shah